למה אתה נתקע בדרך למטרה? - Deepstash

למה אתה נתקע בדרך למטרה?

הבעיה היא לא "לדעת מה לעשות" הבעיה היא "לעשות את זה בפועל", אם נדע לגרום לעצמנו לעשות את הפעולה הראשונה, אחריה יהיה פחות קשה, ונרגיל את עצמנו פשוט לפעול תוך חמש שניות כדי להשיג את המטרה שלנו - לא משנה מה היא

STASHED IN:

3

STASHED IN:

0 Comments

Deepstash helps you become inspired, wiser and productive, through bite-sized ideas from the best articles, books and videos out there.

GET THE APP:

RELATED IDEA

How To Control Your Life With The 5 Second Rule.

5, 4, 3, 2… 1

That text that you are terrified to send, it was just sent.

That email to your teacher, boss, coach, etc. is now in their inbox.

How does it work? Essentially, when you start counting you allow yourself to stop thinking. You become temporarily consumed in the count and then the moment you reach 1. You have an amazing power to just press the send button, to throw your phone away, to start studying, to get out of bed.

The power is endless.

So try, right here, right now. When you finish counting down from 5, throw your phone away and do something that will make you happy.

5

4

3

2…

ONE.

33

STASHED IN:

48

STASHED IN:

0 Comments

The 5 Second Rule

If you have an impulse to act on a goal, you must physically move within 5 seconds or your brain will kill the idea.

  • Start by counting backwards to yourself: 5-4-3-2-1. The counting will help you focus on the goal or commitment and distract you from the worries, thoughts and fears in your mind.
  • As soon as you reach "1", take a small positive action towards your goal. That’s it.

1

STASHED IN:

71

STASHED IN:

0 Comments

Rule of 5

The Rule of 5 says we need to do take 5 specific actions that will lead us towards our goals.

Connects with the 1% improvement principle

11

STASHED IN:

55