Những phương thức kết nối các kênh tiếp cận khách hàng - Deepstash
Những phương thức kết nối các kênh tiếp cận khách hàng

Những phương thức kết nối các kênh tiếp cận khách hàng

CRM

  • Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng trên một hệ thống duy nhất.
  • Dễ dàng theo dõi các tương tác của khách hàng trên tất cả các kênh.

CDP

  • Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau.
  • Giúp hiểu rõ hơn về khách hàng và cung cấp cho họ những thông tin và dịch vụ phù hợp.

Tự động hóa tiếp thị

  • Gửi các email, tin nhắn, hoặc thông báo khác đến khách hàng tự động.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí, mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

AI

  • Sử dụng để phân tích dữ liệu khách hàng và đưa ra các đề xuất phù hợp.
  • Cung cấp cho khách hàng những thông tin và dịch vụ mà họ cần.

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates