Phương thức tiếp thị đa kênh - Deepstash
Phương thức tiếp thị đa kênh

Phương thức tiếp thị đa kênh

Thông qua email:

Sử dụng email để gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ, cập nhật tin tức và khuyến mãi

Thông qua mạng xã hội:

Mạng xã hội là một kênh tiếp thị mạnh mẽ để kết nối với khách hàng tiềm năng  

Thông qua tìm kiếm (SEM):

Sử dụng quảng cáo để đưa trang web của doanh nghiệp lên đầu kết quả tìm kiếm là một cách hiệu quả để tiếp cận khách hàng đang tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ tương tự

Content marketing:

Tạo và chia sẻ nội dung (các bài blog, video,...) để cung cấp thông tin, thu hút và giữ chân khách hàng tiềm năng

Event Marketing:

Tổ chức các sự kiện để thu hút và tạo mối quan hệ với khách hàng

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates