Xây dựng hành trình khách hàng - Deepstash
Xây dựng hành trình khách hàng

Xây dựng hành trình khách hàng

Một số cách xây dựng hành trình khách hàng liền mạch:

Nắm được các giai đoạn quan trọng khi khách hàng mua hàng như: Nhận thức, nghiên cứu, ra quyết định, mua hàng và sau khi mua hàng.

Xác định các điểm tiếp xúc của khách hàng với thương hiệu như: Website, mạng xã hội, cửa hàng trực tiếp, hotline, QR code,…

Nắm bắt được hành vi và cách khách hàng tương tác ở mỗi giai đoạn mua hàng.

Biết được những chướng ngại khách hàng có thể gặp phải trong quá trình tìm hiểu và mua hàng là gì.

Tạo trải nghiệm liền mạch và nhất quán cho khách hàng.

Liên tục đánh giá phản hồi của khách hàng để không ngừng tối ưu hoá

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates