Case study về Amazon - Deepstash
Case study về Amazon

Case study về Amazon

Các cửa hàng Amazon Go tập trung vào sự tiện lợi và quy trình thanh toán thuận lợi, không có quầy thanh toán. Khách hàng sử dụng ứng dụng Amazon Go để vào cửa hàng, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Amazon, chọn các mặt hàng và chỉ cần bước ra ngoài. Chiến lược của công ty xoay quanh việc cải thiện trải nghiệm của khách hàng, sử dụng công nghệ tiên tiến để làm cho Amazon trở thành sự lựa chọn thuận tiện nhất, từ thanh toán bằng 1 cú nhấp chuột đến giao hàng trong ngày và sử dụng thị giác máy tính để loại bỏ quá trình thanh toán.

1

1 read

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates