Case study của Nike về việc tích hợp kênh online và offline - Deepstash
Case study của Nike về việc tích hợp kênh online và offline

Case study của Nike về việc tích hợp kênh online và offline

Hệ thống bán lẻ đa kênh của Nike cho phép trải nghiệm mua sắm liền mạch trên nhiều kênh, bao gồm mua hàng trực tuyến, lấy hàng tại cửa hàng và giao hàng đến địa chỉ khác. Hệ thống này được kích hoạt thông qua cơ sở dữ liệu chung và các tham số cho vị trí sản phẩm và vận chuyển, cung cấp cho người tiêu dùng khả năng truy cập bất kỳ sản phẩm nào ở bất kỳ đâu mà họ mong muốn. Trong khi Nike đã đầu tư đáng kể vào hệ thống tùy chỉnh của mình, các nhà bán lẻ có thể đạt được chức năng tương tự thông qua các nền tảng như SKUSavvy, giúp việc triển khai và quản lý trên các kênh khác nhau trở nên dễ dàng

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates