KẾT HỢP CÁC CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA KÊNH BÁN ONLINE VÀ CỬA HÀNG - Deepstash
KẾT HỢP CÁC CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA KÊNH BÁN ONLINE VÀ CỬA HÀNG

KẾT HỢP CÁC CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA KÊNH BÁN ONLINE VÀ CỬA HÀNG

Để tránh sự rời rạc trong kinh doanh kết hợp tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến, doanh nghiệp cần tạo nên giao diện thống nhất trên tất cả các nền tảng. Để tích hợp các kênh khác nhau, doanh nghiệp có thể:

  • Tạo đường link liên kết giữa nền tảng online và offline như gửi tặng khách hàng mua trực tuyến voucher giảm giá hoặc ưu đãi cho việc theo dõi các trang bán hàng ngoại tuyến và có những phản hồi về sản phẩm cũng như dịch vụ trên mạng xã hội. 
  • Tạo quảng cáo trên mạng xã hội, blog và trang web 
  • Giúp khách hàng mua sắm trực tiếp trên các bài đăng thông qua mạng xã hội 

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates