Quản lý thông tin về hàng tồn kho - Case study của Cartier - Deepstash

Quản lý thông tin về hàng tồn kho - Case study của Cartier

Cartier đã phát triển một ứng dụng di động dành cho các nhân viên bán hàng. Thông qua ứng dụng này, nhân viên có thể truy cập tức thì vào các loại sản phẩm và thông tin về hàng tồn kho mà không cần vào kiểm tra kho, giúp khách hàng  tìm ra lựa chọn tốt nhất; từ đó cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Ứng dụng được bản địa hóa về ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ và chủng loại sản phẩm để mang lại trải nghiệm phù hợp cho người dùng và khách hàng trên toàn thế giới.

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates