Cá nhân hóa trải nghiệm mua nhẫn cưới của Cartier - Deepstash

Cá nhân hóa trải nghiệm mua nhẫn cưới của Cartier

Cartier đã phát triển một ứng dụng có tên là "Set for you" để giúp khách hàng tự thiết kế nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của họ. Ứng dụng hỗ trợ người dùng trong quá trình lựa chọn hoặc thiết kế một chiếc nhẫn bằng cách cung cấp các chi tiết quan trọng và các bộ sưu tập toàn cầu để khách hàng tham khảo. Từ đó giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy chiếc nhẫn hoàn hảo. Ứng dụng ban đầu được thử nghiệm trên thị trường Nhật Bản và đã được đón nhận tích cực, nên Cartier đã ra mắt ứng dụng này trên tất cả các thị trường mà Cartier hiện diện, giúp việc mua nhẫn cưới dễ dàng hơn cho khách trên toàn thế giới.

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates