Kịch bản bán hàng, chăm sóc khách hàng với Salesforce Sales Cloud & Service Cloud - Deepstash

Kịch bản bán hàng, chăm sóc khách hàng với Salesforce Sales Cloud & Service Cloud

Khi mua sản phẩm thông qua kênh thương mại điện tử hoặc telesales, các thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được gửi vào hệ thống của Salesforce. Doanh nghiệp có thể chăm sóc khách hàng thông qua những nội dung ZNS được gửi qua Zalo. Trong đây sẽ chứa CTA để khách hàng theo dõi kênh Zalo OA của doanh nghiệp. Giải pháp Zalo Connection sẽ tiến hành đối chiếu và tổng hợp thông tin khách hàng để bổ sung tài khoản Zalo vào thông tin liên hệ. Từ đó có thể phân tích những thông tin sẵn có để đưa ra những nội dung cá nhân hoá, chăm sóc khách hàng toàn diện thông qua Zalo marketing, Zalo OA chat.

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates