Omnichannel và trải nghiệm khách hàng - Deepstash
Omnichannel và trải nghiệm khách hàng

Omnichannel và trải nghiệm khách hàng

Curated from: subiz.com.vn

Ideas, facts & insights covering these topics:

3 ideas

·

2 reads

Explore the World's Best Ideas

Join today and uncover 100+ curated journeys from 50+ topics. Unlock access to our mobile app with extensive features.

 Vai trò của Omnichannel với sự thay đổi của hành trình khách hàng

Vai trò của Omnichannel với sự thay đổi của hành trình khách hàng

Trong số các kênh được sử dụng hiện nay (mạng xã hội, website của cửa hàng và cửa hàng truyền thống), toàn bộ hành trình của khách hàng không bị gián đoạn hay phải dừng lại vì sự thiếu kết nối giữa các kênh. Đây chính là một trong những ví dụ cơ bản nhất của việc ứng dụng Omni-channel để sáng tạo trải nghiệm liền mạch khi dữ liệu, thông điệp được khai thác để tập trung cho mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm.

1

1 read

5 lưu ý quan trọng khi ứng dụng Omnichannel

5 lưu ý quan trọng khi ứng dụng Omnichannel

  • Đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu
  • Tiếp cận khách hàng dựa trên dữ liệu
  • Phân nhóm và lập bản đồ hành khách hàng
  • Đưa ra các lựa chọn tiện dụng để hỗ trợ khách hàng
  • Tối ưu quá trình thanh toán

1

1 read

Sử dụng bản đồ hành trình khách hàng để tạo trải nghiệm đa kênh

Sử dụng bản đồ hành trình khách hàng để tạo trải nghiệm đa kênh

Các bước tạo bản đồ hành trình khách hàng:

Bước 1:  Xác định các giai đoạn hành vi của khách hàng

Một KH có thể trải qua các giai đoạn như: Nghiên cứu – Mua – Nhận – Sau khi mua

Bước 2: Hiểu mục tiêu của khách hàng

Hiểu mục tiêu của khách hàng ở mỗi giai đoạn trong quá trình mua hàng và điều chỉnh các tương tác ở điểm chạm với doanh nghiệp để giúp KH thực hiện những mục tiêu đó một cách tốt nhất. 

Bước 3: Xác định điểm chạm với khách hàng

Trải nghiệm đa kênh xảy ra khi doanh nghiệp tích hợp thành công trải nghiệm khách hàng trên nhiều điểm tiếp xúc. 

Bước 4: Thiết lập bản đồ hành trình khách hàng

1

0 reads

IDEAS CURATED BY

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates