The Ultimate Guide to Personal Productivity Methods - Deepstash
7 Books on Habits

Learn more about productivity with this collection

How to break bad habits

How habits are formed

The importance of consistency

7 Books on Habits

Discover 88 similar ideas in

It takes just

11 mins to read

Personal Kanban

Vremensko zalaganje za sami početak: Nisko

Tip: Vizualni, taktilni

Pogodno za ljude koji: Imaju tendenciju da započnu puno projekata, ali završe vrlo malo.

Šta radi: Pomaže vizualizirati napredak na svim projektima.

Koristeći bilo koji medij po želji (ljepljive bilješke ili tabla su u potpunosti u redu) podijeliti projekte u tri vrste: Zaduženja, U izradi i Gotovo. To je to.

11

205 reads

Pojesti živu žabu: Prvo završiti ono najgore

Pojesti živu žabu: Prvo završiti ono najgore

Vremensko zalaganje za sami početak: Nisko

Tip: Sažeti

Pogodno za ljude koji: Skloni odlaganju važnih predmeta, što rezultira propuštenim rokovima ili zbrzanim poslom.

Šta radi: Pomaže u izbjegavanju odugovlačenja, istovremeno osiguravajući napredak u pravim stvarima.

Za početak rasporediti dnevne zadatke od najtežih do najlakših. Najvažnije, zastrašujuće zadatke koji izazivaju tjeskobu (zvani žaba) obavljati dok je energija (svako ima svoj period dana kada ima najveću energiju) velika i dan će postajati sve bolji. Vjerojatno će se primijetiti da se i ukupni kvalitet ličnog rada poboljšava.

10

40 reads

Mora, Treba, Želi

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Sažeti, vizuelni

Pogodno za ljude koji: Trebaju odrediti prioritete zadataka i vole grafikone.

Šta radi: Hitno daje prioritete zadacima, osigurava da se postižu prave stvari.

Zapisati sve što se mora učiniti, a zatim identifikovati svako od njih kao što je ono što se Mora, Treba ili Želi.

O zadacima Mora nema pregovaranja. "Platiti stanarinu" - obavezno na određeni dan.

Trebate učiniti nešto, ali nije obavezno da se odradi danas. Odgovaranje na e-pisma.

Želja je nešto što se želi, ali trenutno možda nije praktično ili potrebno.

10

27 reads

S.M.A.R.T Metoda

S.M.A.R.T Metoda

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Sažeti

Pogodno za ljude koji: Su u ranoj fazi velikog projekta i trebaju strategiju prije nego svega.

Šta radi: velike, apstraktne ideje i ciljeve pretvara u konkretne planove koji se mogu realizovati.

Specifično: Znači šta - šta je ovaj projekat i šta se konkretno želi postići?

Mjerljivo: Pojedinačni zadaci i koraci koji čine kompletan projekt.

Dodeljivo: Ko će uraditi koji korak?

Realno: Nije moguće prevladati problem dok se potpuno ne razumije. Pažljivo razmotrite izazove.

Pravovremeno: Razumni rokovi za svaki mjerljivi zadatak

10

25 reads

Metod akcije

Metod akcije

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Sažeti

Pogodno za ljude koji: Kreativnu oluju mozgova trebaju pretvoriti u stvarnu listu obaveza.

Šta radi: Sređuje neurednije aspekte kreativnog rada.

Uključuje raščlanjivanje ideja na tri ključne kategorije: Akcijske stavke, Odbačene stavke i Referentne stavke.

Akcijske stavke su koraci koje treba izvršiti da bi se završo projekat.

Odbačene stavke su zanimljive ideje koje se direktno ne uklapaju u plan za trenutni projekt.

Referentne stavke su resursi i informacije koji će trebati za dovršetak projekta.

10

23 reads

Blokiranje vremena

Blokiranje vremena

Vremensko zalaganje za sami početak: Nisko

Tip: Vizuelni, sažeti

Pogodno za ljude koji: Uspostavljaju male zadatke i imaju ometanja cijeli dan.

Šta radi: Drži odgovornim za dnevni plan dodjeljivanjem određenih vremenskih perioda za određene vrste posla.

Za blokiranje vremena, podijeliti dan na vremenske blokove sa određenim zadacima.

Jedan od pristupa je InboxZero za e-poštu. Određeni dio dana samo za čitanje e-pošte.

Drugi je pristup temi dana. Umjesto da se tokom dana prebacuje između različitih vrsta posla ili područja odgovornosti, svaki dan u sedmici posvećivati određenoj temi.

10

21 reads

Biološki prilagođeno vrijeme

Biološki prilagođeno vrijeme

Vremensko zalaganje za sami početak: Visoko

Tip: Sažeti, vizuelni

Pogodno za ljude koji: Vole podatke i samoeksperimentisanje te žele optimiziovati dane za maksimalnu produktivnost.

Šta radi: Prati biološke ritmove kako bi pronašao najbolja vremena za različite vrste produktivnosti.

Osnovna ideja pratiti ličnu energiju, motivaciju i fokus kako bi stekli osjećaj kada, gdje i kako se najproduktivnije.

Za početak eliminisati sve faktore koji utiču na energiju (kofein, san, dugo ostajanje u noć) - pa zabilježiti ono što se postiže u jednom satu, prati se svaki sat nekoliko sedmica.

10

20 reads

Završavati stvari

Završavati stvari

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Sažeti, vizualni, taktilni

Pogodno za ljude koji: Imaju puno labavih vrhova koji zveckaju u mozgu i treba im način da sve to organizuju.

Šta radi: sve misli, brige i zadatke prenosi na papir (ili u aplikaciju), a zatim pomaže da se to organizuje u male zadatke veličine zalogaja koji se mogu odmah riješiti.

Hvatanje: Zapisati sve što se mora učiniti.

Pojašnjavanje: Nejasne ideje i brige i podijelite na zadatke ili korake.

Organizacija: prioriteti i rokovi.

Reflect: Pregledati listu obaveza.

Uključite se: Napasti listu. Spremno se za završiti stvari.

10

23 reads

Sistematičan

Sistematičan

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Sažeti, vizualni, taktilni

Pogodno za ljude koji: Osjećaju se preplavljeni brojem stvari koje trebaju učiniti

Šta radi: Prati sve što je potrebno da bi se to obavilo na najjednostavniji mogući način.

Dostupnost svuda.

Zapisati sve.

Mali djelotvorni zadaci. Svaki zadatak mora biti konkretna radnja koja se može razumno obaviti za sat ili manje.

Prioritet. Prihvatiti da se neće sve obaviti.

Anuliranje dnevne liste. Bez obzira što se neće sve obaviti lista mora biti prazna na kraju dana.

Dosljedne povratne informacije. Redovno pregledavanje postignuća.

10

24 reads

Pomodoro/Sprintovi

Vremensko zalaganje za sami početak: Nisko

Tip: Sažeti

Pogodno za ljude koji: Očajnički trebaju nešto učiniti i imaju tendenciju da im se odvlači pažnja.

Šta radi: Pomaže da se duže zadrži fokus dijeljenjem rada na kratke rafalne zahvate.

Pomodoro je najpopularnija varijacija, mada postoje i mnoge druge. S Pomodorom se radi 25min, zatipm 5min pauza, a onda se ponavlja dok ne završite četiri sprinta (ciklusa), nakon čega se pravi duža pauza.

10

18 reads

Ajzenhauerova matrica

Ajzenhauerova matrica

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Vizualni

Pogodno za ljude koji: Imaju problema sa crno-bijelim viđenjem stvari i radije daju prioritet kontinuumu nego što zadatke svrstavaju u nekoliko kategorija.

Šta radi: Utvrđuje koji su zadaci prioriteti, a koji samo odvlače pažnju.

Omogućuje davanje prioriteta na divan vizualni način: XY-ose.

Na papiru se nacrta vrlo veliki znak plus.

Na kraju se dobiju četiri okvira: Hitno i važno, manje hitno, ali i dalje važno, manje važno, ali hitno i manje važno i manje hitno.

10

20 reads

Agilni rezultati

Agilni rezultati

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Sažeti

Pogodno za ljude koji: Su usmjereni na ciljeve i/ili se bave složenim projektima i trebaju se pridržavati vremenskog slijeda.

Šta radi: Fokusira se na ishode i određivanje prioriteta, dok pažljivo pazi na opseg projekata i ciljeva.

Kada se postave dnevni ciljevi, trebali bi se biti sigurno da se oni poklapaju s ciljevima za sedmicu. Kada se postave ciljeve za sedmicu, oni bi se trebali uskladiti s ciljevima za mjesec.

Isto za mjesečne i godišnje ciljeve. Praviti retrospektive. Izvršiti prilagođavanje po potrebi.

10

21 reads

Lista šta uraditi i lista šta ne uraditi

Lista šta uraditi i lista šta ne uraditi

Vremensko zalaganje za sami početak: Srednje

Tip: Sažeti

Pogodno za ljude koji: Provode previše vremena brinući se o tome koliko juče nisu završili/imaju puno loših navika koje sprečavaju produktivnost.

Šta radi: Okreće tradicionalnu listu obaveza na glavu kako bi se produktivnost sagledala na nov način.

Umjesto da se usredotoči na sve što preostaje, usredotoči se na napredak.

Istraživanja pokazuju da je napredak (bez obzira na to koliko je mali) motivacija za dalje.

Također može se isprobati popis šta se ne želi.

Aktivnosti i loše navika koje se žele izbjeći markirane na listi kada se izbjegnu.

10

33 reads

CURATED BY

asimhusanovic

As an engineer with an official degree in software engineering, I am primarily interested in science and technology. I enjoy reading literature of many genres, and I especially like those from human behavior, sociology, history, and, should I say, science

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving & library

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Personalized recommendations

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates