Difference Between Audit and Review (With Table) – Ask Any Difference - Deepstash
How To Build A Company

Learn more about moneyandinvestments with this collection

How to prioritize tasks effectively

How to manage your time efficiently

How to reduce stress and anxiety

How To Build A Company

Discover 115 similar ideas in

It takes just

15 mins to read

Revizija (Audit) i pregled

Revizija (Audit) i pregled

Kada se koriste skupa ova dva pojma tada se oba obično odnose na vrste finansijke izvještaje, koji se obično koriste u računovodstvenom polju.

U slučajevima kada je revizija ipak previše tada se pravi kratki pregled. Iako se ne može govoriti o sinonimima mnogi ljudi ipak rado mijenjaju ova dva pojma misleći na potpuno istu stvar.

2

12 reads

Revizija naspram pregleda

Glavna razlika između revizije i pregleda je u tome što revizija znači veoma pažljivo i sistematično ispitivanje finansijskih izvještaja i računovodstvenih evidencija subjekta kako bi se osiguralo da nema grešaka ili šanse za bilo kakve aktivnosti prevare.

Pregled je jednostavno procjena finansijske evidencije kako bi se provjerilo postoji li šansa za bilo kakvu izmjenu.

2

5 reads

Nivo sigurnosti

Pregled:

Niži za pregled

Revizija:

Viši za sigurnost

2

6 reads

Oslanjanje na menadžment

Pregled:

Počinje sa stanjem na računu koji daje uprava, međutim samo mali dio ovih informacija će biti testiran.

Revizija:

Počinje sa stanjem na računu koji obezbjeđuje uprava. Revizor o kojem je riječ će zatim nastaviti s testiranjem značajne količine ovih informacija.

2

3 reads

Način obavljanja

Pregled:

Pregled je manje opterećen i stoga se može obaviti u roku od nekoliko sati.

Revizija:

Revizija je porezna i ima dugu listu procedura koje treba slijediti. Potrebno je dosta sati (obično dana) da se završi revizija.

2

1 read

Cijena

Pregled:

Troškovi provođenja pregleda su relativno jeftini, što ga čini pristupačnim malim kompanijama.

Revizija:

Troškovi angažovanja revizora su relativno visoki, a samim tim i manje pristupačni malim kompanijama.

2

2 reads

Konačni, dostavljeni izvještaj

Pregled:

Zaključak se uvijek daje, ali u negativnom obliku, npr. ništa nam nije skrenuto na znanje, što bi nas navelo da vjerujemo da ovi finansijski izvještaji nisu bez materijalno značajnih grešaka.

Revizija:

Mišljenja su izražena, ali u pozitivnom obliku, npr. ovi finansijski izvještaji su potpuno bez materijalno značajnih grešaka.

2

2 reads

Zaključak

Revizija zahtijeva detaljniji pristup u uspostavljanju razumnog uvjerenja, dok će pregled pratiti samo nekoliko od tih procedura kako bi se uspostavilo ograničeno uvjerenje.

Pregledi, stoga, zahtijevaju manje posla, što ih čini jeftinijim u poređenju sa revizijama.

1

2 reads

CURATED BY

asimhusanovic

As an engineer with an official degree in software engineering, I am primarily interested in science and technology. I enjoy reading literature of many genres, and I especially like those from human behavior, sociology, history, and, should I say, science

CURATOR'S NOTE

Kod pisanja revizije (audita) i pregleda u finansijskom svijetu neophodno je dobro razumijevati pojmove i razlike između njih u teoretskom i praktičnom smislu.

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving & library

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Personalized recommendations

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates