Difference Between Audit and Review (With Table) – Ask Any Difference - Deepstash

Bite-sized knowledge

to upgrade

your career

Ideas from books, articles & podcasts.

created 8 ideas

Kod pisanja revizije (audita) i pregleda u finansijskom svijetu neophodno je dobro razumijevati pojmove i razlike između njih u teoretskom i praktičnom smislu.

ASKANYDIFFERENCE

Difference Between Audit and Review (With Table) – Ask Any Difference

Difference Between Audit and Review (With Table) – Ask Any Difference

askanydifference.com

STASHED IN:

30 reads

Revizija (Audit) i pregled

Kada se koriste skupa ova dva pojma tada se oba obično odnose na vrste finansijke izvještaje, koji se obično koriste u računovodstvenom polju.

U slučajevima kada je revizija ipak previše tada se pravi kratki pregled. Iako se ne može govoriti o sinonimima mnogi ljudi ipak rado mijenjaju ova ...

Glavna razlika između revizije i pregleda je u tome što revizija znači veoma pažljivo i sistematično ispitivanje finansijskih izvještaja i računovodstvenih evidencija subjekta kako bi se osiguralo da nema grešaka ili šanse za bilo kakve aktivnosti prevare.

Pregled je jednostavno procjena fi...

Pregled:

Niži za pregled

Revizija:

Viši za sigurnost

Pregled:

Počinje sa stanjem na računu koji daje uprava, međutim samo mali dio ovih informacija će biti testiran.

Revizija:

Počinje sa stanjem na računu koji obezbjeđuje uprava. Revizor o kojem je riječ će zatim nastaviti s testiranjem značajne k...

Pregled:

Pregled je manje opterećen i stoga se može obaviti u roku od nekoliko sati.

Revizija:

Revizija je porezna i ima dugu listu procedura koje treba slijediti. Potrebno je dosta sati (obično dana) da se završi revizija.

Pregled:

Troškovi provođenja pregleda su relativno jeftini, što ga čini pristupačnim malim kompanijama.

Revizija:

Troškovi angažovanja revizora su relativno visoki, a samim tim i manje pristupačni malim kompanijama.

Pregled:

Zaključak se uvijek daje, ali u negativnom obliku, npr. ništa nam nije skrenuto na znanje, što bi nas navelo da vjerujemo da ovi finansijski izvještaji nisu bez materijalno značajnih grešaka.

Revizija:

Mišljenja su izražena, ali u pozit...

Revizija zahtijeva detaljniji pristup u uspostavljanju razumnog uvjerenja, dok će pregled pratiti samo nekoliko od tih procedura kako bi se uspostavilo ograničeno uvjerenje.

Pregledi, stoga, zahtijevaju manje posla, što ih čini jeftinijim u poređenju sa revizijama.

2 Reactions

Comment

MORE LIKE THIS

created 8 ideas

Kod pisanja pregleda, recenzija i sažetaka neophodno je dobro razumijevati pojmove i razlike između njih u teoretskom i praktičnom smislu.

React

Comment

62 reads

created 11 ideas

Kod pisanja sažetaka i parafraze neophodno je dobro razumijevati pojmove i razlike između njih u teoretskom i praktičnom smislu.

React

Comment

33 reads

created 8 ideas

Kod pisanja sažetaka i analiza neophodno je dobro razumijevati pojmove i razlike između njih u teoretskom i praktičnom smislu.

1

Comment

54 reads

It's time to

READ

LIKE

A PRO!

Jump-start your

reading habits

, gather your

knowledge

,

remember what you read

and stay ahead of the crowd!

Takes just 5 minutes a day.


TRY THE DEEPSTASH APP

+2M Installs

4.7 App Score