Difference Between Review and Summary (With Table) – Ask Any Difference - Deepstash
Difference Between Review and Summary (With Table) – Ask Any Difference

Difference Between Review and Summary (With Table) – Ask Any Difference

Curated from: askanydifference.com

Ideas, facts & insights covering these topics:

8 ideas

·

62 reads

Explore the World's Best Ideas

Join today and uncover 100+ curated journeys from 50+ topics. Unlock access to our mobile app with extensive features.

Pregled, recenzija i sažetak

Pregled, recenzija i sažetak

Pregled - izvješaj koji ističe mišljenje, ideje, temu i kako to utiče na druge. U engleskom jeziku se koristi riječ latinskog porijekla review.

Recenzija - latinskog porijekla i gotovo pa je isključivo vezana za pregled teksta kojim se iznosi kritički stav. Detaljan pregled je zahtijevan za kvalitetnu recenziju.

Sažetak - skraćeni tekst koji pokriva ključne tačke, činjenice i ideje iz teksta u tačnom redoslijedu kako to čini originalni tekst bez vlastitog mišljenja, a koji može biti napisan vlastitim riječima bez navođenja citata. Najbolje sažetke daje sam autor.

6

16 reads

Pregled naspram sažetka

Glavna razlika između pregleda i sažetka je u tome što pregled odražava ono što učesnik misli o naraciji u svim aspektima, dok je sažetak samo skraćena ili sažeta verzija artefakta koji daje suštinu cijelog tijela.

6

13 reads

Osnovna ideja

Pregled:

Izveštaj o opštoj ideji naracije zajedno sa mišljenjem i analizom recenzenta.

Sažetak:

Sažeti izvještaj o narativu koji naglašava njegove glavne tačke.

6

9 reads

Dosljednost

Pregled:

Ne uključuje nužno tačne tačke subjekta i proteže se na vanjske aspekte subjekta (kao što je njegov učinak na ljude).

Sažetak:

Drži se tačnih tačaka teme i ne treba dodati nikakvu dodatnu materiju.

6

5 reads

Mišljenje učesnika

Pregled:

Mišljenje recenzenta igra veoma važnu ulogu i može se razlikovati od recenzenta do recenzenta.

Sažetak:

Mišljenja sažimača ne uključuje se u sažetak. Nije važno kako sažimač percipira temu.

6

5 reads

Postupak

Pregled:

Nije potrebno održavati tačan redoslijed za predstavljanje recenzije.

Sažetak:

Sažetak se nastavlja istim redoslijedom kao i sam subjekt.

6

4 reads

Veličina

Pregled:

Uključuje procjenu i kritičku analizu naracije u nekoliko aspekata i stoga može biti dugačak.

Sažetak:

Može biti prilično kratak jer je to samo suština naracije.

6

6 reads

Zaključak

Pregled i sažetak su vrlo blisko povezani pojmovi, a opet vrlo značajno različiti. Pregled svakako može značiti i sažetak, ali sažetak teško da može biti pregled koji iziskuje vlastito, kritičko mišljenje i osvrt.

6

4 reads

IDEAS CURATED BY

asimhusanovic

As an engineer with an official degree in software engineering, I am primarily interested in science and technology. I enjoy reading literature of many genres, and I especially like those from human behavior, sociology, history, and, should I say, science

CURATOR'S NOTE

Kod pisanja pregleda, recenzija i sažetaka neophodno je dobro razumijevati pojmove i razlike između njih u teoretskom i praktičnom smislu.

Asim Husanović's ideas are part of this journey:

How To Study Effectively For Exams

Learn more about writing with this collection

Effective note-taking techniques

Test-taking strategies

How to create a study schedule

Related collections

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates