Eine kurze Geschichte der Mathematik - Deepstash
Master Public Speaking

Learn more about books with this collection

How to adapt to different speaking situations

How to engage with an audience

How to use body language effectively

Master Public Speaking

Discover 54 similar ideas in

It takes just

12 mins to read

Uzbudljivo putovanje kroz historiju jedne fascinantne nauke - matematike

Neotesana, gruba, primitivna - tako se ponekada matematika grdi.

Matematika je jedan od kamena temeljaca ljudske civilizacije i takođe je nevjerovatno lijepa iako su mnogi od nas patili zbog matematike tokom školovanja.

1

8 reads

Matematički geniji

Matematički geniji

Historija vrvi od mršavih genija i istinskih herojskih priča koje se direktno povezuju sa matematikom.

1

2 reads

U nastavku

  • beskonačnost može biti veća od druge
  • šta je zajedničko Njutnu, jabuci i diferencijalnom računu
  • uz pomoć matematičkog genija moguće je osvojiti milion eura

1

2 reads

Aritmetika je izmišljena za rješavanje konkretnih i sve složenijih svakodnevnih problema

Aritmetika je izmišljena za rješavanje konkretnih i sve složenijih svakodnevnih problema

U Južnoj Africi pronađeni su ostai kosti satre 35 hiljada godina sa urezanih 29 zareza, kao brojevima.

Nevjerovatan kognitivni podgiv je izum brojeva. Trebalo je povezati šta znači tri mamuta, tri konja, tri čovjeka. Nisu svi mamuti isti, niti konji, niti ljudi, a još manje imaju zajedničkog među sobom. Trebalo je napraviti apstrakciju i povezati brojnost navedenog.

Stari Egipćani su znali računati razlomke i vješto su ih koristili u planiranju potrebne površine za uzgoj pšenice neophodne za proizvodnju hljeba za narod i vojsku.

Ono što je nedostajalo starim narodima je: matematički dokaz.

1

3 reads

Stari Grci su umjetnost aritmetike pretvorili u nauku matematike

Stari Grci kao strastveni zaljubljenici u geometriju matematiku su oslobodili praktičniih aritmetičkih problema i razvili je u "čistu" nauku.

1

1 read

Tales iz Mileta

Tales iz Mileta

Prirodni filozof, Tales iz Mileta bio je prvi "naučni" matematičar koji je dao dokaze svojih teorema. Talesova teorema opisuje da su svi uglovi na polukružnom luku automatski pravi uglovi.

1

1 read

Platon

Platon

Veliki Platon je matematiku vidio više kao laboratoriju ideja nego kao radionicu za stvarne stvari. Razvio je analitičku metodu dokazivanja i predavao matematiku na filozofskoj školi.

Prema legendi, iznad ulaza u Platonovu školu (pandan današnjih univerziteta) bio je znak koji je zabranjivao ulazak svima koji ne razumiju geometriju.

1

1 read

Euklid

Euklid

Uz Bibliju i Kur'an Euklidovo monumentalno djelo, Elementi, najuticajnija je knjiga svih vremena.

1

2 reads

Srednji vijek i muslimanski svijet

Srednji vijek i muslimanski svijet

Zbog kršćanskih učenja matematika je u Evropi izgubia svoj sjaj i nastupila su mračna vremena.

Velike discipline - poput filozofije, astronomije i matematike - zamijenjene su praznovjerjem, strahom od Boga i misticizmom brojeva.

1

2 reads

Daleki istok

Daleki istok

U hinduizmu ništa (nula) igra centralnu ulogu, pa je slijedom toga uvedena i u matematiku koju su arapi iz srednjeg vijeka pomiješali sa znanjima iz Stare Grčke te doprinijeli matematici u mnogim poljima.

1

1 read

Povratak matematike u Evropu

Povratak matematike u Evropu

Zbog procvata ekonomije i međunarodne trgovine Evropa je bila suočena s novim izazovima koje je mogla prevazići samo usvajanjem matematike koju su muslimani oblikovali i unaprijedili spajajući znanja Starih Grka i uglavnom hindusa sa Dalekog istoka.

1

4 reads

Takmičarski duh Evropljana

Takmičarski duh Evropljana

Fiore, Scipione del Ferro i stari majstor Tartagalia bavili su se zagonetkama iz matematike i upravo zbog takmičenja ko i kakve jednačine može da riješi, Fiore je uspio da pronađe rješenje za sve kubne jednačine.

1

1 read

Matematičari prosvjetiteljstva

Matematičari prosvjetiteljstva

Isak Njutn i G.V. Leibnic nezavisno su otkrili najvažnije matematičko dostignuće 17. i 18. vijeka - diferencijalni i integralni račun.

Njutn je imao sljedeći problem: Kako izračunati brzinu padajućeg objekta - recimo jabuke - ako se povećava sa svakim trenutkom pada? Povod za pitanje bila je poznata jabuka koja mu je, prema legendi, pala na glavu.

1

1 read

Njutnovo rješenje

Njutnovo rješenje

Njutn je riješio problem - brzina padajućeg objekta - koristeći diferencijalni račun.

On je svoju funkciju razložio na beskonačan broj proizvoljno malih jedinica vremena kako bi aproksimirao brzinu u trenutku.

Tako je utemeljio diferencijalni i integralni račun.

1

1 read

Leibnicovo rješenje

Leibnicovo rješenje

Leibnic je svoj problem pronalaska minimuma i maksimuma riječio na sličan način kao što je to svoj problem riješio Njutn. Leibnic je prvi put upotrijebio pojam: "diferencijalni račun", kao i znak za integral (∫), a koji se koriste i dan danas.

Osim toga Leibnic je prvi predstavio binarni sistem bez kojeg ne bismo imali savremene računare.

1

1 read

Matematika kao naučna disciplina

Matematika kao naučna disciplina

Zahvaljujući dostignućima tri istaknuta matematičara 19. vijeka matematika je preprasla u apstraktnu nauku kakvu poznajemo danas.

Ta tri naučnika su: Gaus, Galois i Kantor.

1

1 read

Nevjerovatno dostignuće Gausa

Nevjerovatno dostignuće Gausa

Kalr Fridrih Gaus je još kao 19-ogodišnjak uspio ono što nije pošlo nikome prije: konstruisao je pravilan sedamaestougao sa šestarom i linijarom.

Također je došao do zaključka da linearna jednačina ima jedno rješenje, kvadratna dva, kubna tri i tako dalje. Tu je uvidio da bi mogao biti problem sa negativnim brojevima, ali nije uspio pronaći adekvatno rješenje.

1

1 read

Rješenje Evarista Galoisa

Rješenje Evarista Galoisa

U svom veoma kratkom životu kojeg je izgubio u dvoboju uspio je da pronađe opšte rješenje algebarske jednačine oblika

ax + bx^2 + cx^3 + … = 0

1

1 read

Pronalazak Gregora Kantora

Pronalazak Gregora Kantora

Kantor je uspio redefinisati koncept bezbrojnosti. Prvo je podijelio skupove bezbrojnosti na podskupove bezbrojnosti.

Pokazao je da "bezbrojnosti" mogu biti različitih veličina. Na primjer, realni brojevi (0,5, 3/4, i slično) su bili veći od onih cijelih (1, 2, 50, ...).

1

1 read

Velike sumnje 20. vijeka

Velike sumnje 20. vijeka

1900. godine na međunarodnoj konferenciji u Parizu najveći matematičar tog vremena, Dejvid Hilbert, naveo je 23 otvorena pitanja.

Na vrhu liste nalazila se takozvana hipoteza kontinuuma koja se bavila Kantorovim pojmom bezbrojnosti.

1

1 read

Paul Kohen i 1963.

Paul Kohen i 1963.

Amerikanac Paul Kohen je 1963. godine šokirao svijet svojim odgovorom kojim je pokazao da se hipoteza kontinuuma ne može ni dokazati ni opovrgnuti.

1

1 read

Milionske nagrade za milenijumske probleme

2000. godine na konferenciji u Parizu predstavljeno je 7 neriješenih matematičkih pitanja i za svakog od njih ponuđeno je po milion američkih dolara onome ko pronađe rješenje.

2

3 reads

Genijalni, ali ekscentrični matematički genije

Genijalni, ali ekscentrični matematički genije

Godine 2002. ruski matematičar Grigori Perelman riješio je problem 3-sfete, ali niti se ikada pojavio na dodjeli nagrade, niti je preuzeo svoj milion američkih dolara.

Vjeruje se da još uvijek živi s majkom u oskudnim uslovima na periferiji Peterburga.

2

5 reads

Matematičarka, genijalka

Matematičarka, genijalka

Prvi put u historiji žena (u svojoj 37. godini života) je dobila nagradu iz matematike i to 2014. godine.

Merjem Mirzahani, iranska matematičarka, dobitnica je Nobelove nagrade iz matematike za doprinos rješavanju dinamike i geometrije Rimanove površine i njihvih modula.

Preminula je u 40. godini života, 14. jula 2017. godine u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države.

2

2 reads

CURATED BY

asimhusanovic

As an engineer with an official degree in software engineering, I am primarily interested in science and technology. I enjoy reading literature of many genres, and I especially like those from human behavior, sociology, history, and, should I say, science

CURATOR'S NOTE

Kada o matematici govorimo na interesantan i životno praktičan način onda je zavolimo. Pa, evo nas. Učimo o matematici kroz životne prilike i neprilike.

Ready for the next level?

Read Like a Pro

stash-superman-illustration

Explore the World’s

Best Ideas

200,000+ ideas on pretty much any topic. Created by the smartest people around & well-organized so you can explore at will.

An Idea for Everything

Explore the biggest library of insights. And we've infused it with powerful filtering tools so you can easily find what you need.

Knowledge Library

Powerful Saving & Organizational Tools

Save ideas for later reading, for personalized stashes, or for remembering it later.

# Personal Growth

Take Your Ideas

Anywhere

Organize your ideas & listen on the go. And with Pro, there are no limits.

Listen on the go

Just press play and we take care of the words.

Never worry about spotty connections

No Internet access? No problem. Within the mobile app, all your ideas are available, even when offline.

Get Organized with Stashes

Ideas for your next work project? Quotes that inspire you? Put them in the right place so you never lose them.

Join

2 Million Stashers

4.8

5,740 Reviews

App Store

4.7

72,690 Reviews

Google Play

Ashley Anthony

This app is LOADED with RELEVANT, HELPFUL, AND EDUCATIONAL material. It is creatively intellectual, yet minimal enough to not overstimulate and create a learning block. I am exceptionally impressed with this app!

Shankul Varada

Best app ever! You heard it right. This app has helped me get back on my quest to get things done while equipping myself with knowledge everyday.

samz905

Don’t look further if you love learning new things. A refreshing concept that provides quick ideas for busy thought leaders.

Sean Green

Great interesting short snippets of informative articles. Highly recommended to anyone who loves information and lacks patience.

Ghazala Begum

Even five minutes a day will improve your thinking. I've come across new ideas and learnt to improve existing ways to become more motivated, confident and happier.

Jamyson Haug

Great for quick bits of information and interesting ideas around whatever topics you are interested in. Visually, it looks great as well.

Giovanna Scalzone

Brilliant. It feels fresh and encouraging. So many interesting pieces of information that are just enough to absorb and apply. So happy I found this.

Laetitia Berton

I have only been using it for a few days now, but I have found answers to questions I had never consciously formulated, or to problems I face everyday at work or at home. I wish I had found this earlier, highly recommended!

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving & library

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Personalized recommendations

FAQ

Claim Your Limited Offer

Get Deepstash Pro

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates