İnsanı tanıma sanatı - Deepstash
İnsanı tanıma sanatı

İnsanı tanıma sanatı

Alfred Adler

29 ideas

·

3 reads

Creating A Culture Of Learning

Learn more about books with this collection

The balance between personal and professional effectiveness

Proactivity versus reactivity

The importance of defining your path in life

Creating A Culture Of Learning

Discover 51 similar ideas in

It takes just

7 mins to read

Bir yay, üzerine ne kadar kuvvetli bastırılırsa, o kadar yükseğe fırlar, yeter ki basınç altında kırılıp kopmasın.

1

2 reads

Ruhsal organ küçüklüğün, güçsüzlüğün, aşağılık duygusunun baskısı altında söz konusu duyguyu denetim altına almak ve ortadan kaldırmak için alabildiğine yoğun bir çaba harcamaktadır.

1

0 reads

Kimi çocuklarda karşılaşılan hayvanlara eziyet etme gibi davranışların tek nedeni, kendileri dışındaki varlıkların duygularıyla en ufak bir özdeşleşme gücünden yoksunluklarıdır.

1

0 reads

Kendi halinde anılar diye bir şey yoktur.

1

0 reads

Neyi nasıl algıladığına bakarak bir insanın iç dünyasıyla ilgili çok önemli sonuçlar çıkarabiliriz.

1

0 reads

Hiçbir güçlükle karşı karşıya bırakılmayan, tuhaf huylarına gülümsenip geçilen, sözü edilmeye değer bir engele çarpmaksızın, canları istediği gibi davranabilen çocuklar, şımartılmış çocuklar arasında yer alır.

1

0 reads

Yani mutlak gerçek'e götüren yol çok sayıda yanılgıdan geçmektedir.

1

0 reads

Yani bir kez şu noktayı saptayabiliriz ki, ruhsal yaşamın oluşumu devinime bağlıdır ve ruhsal yeteneklerin gelişimi organizmanın devinim özgürlüğünü gerektirir.

1

0 reads

Düşlere dair

Bir duman gibidir tıpkı düş, ateşin olduğu yeri bize gösterir. Hatta deneyimli biri, dumandan yola koyularak ateşte yanan odunun cinsi konusunda kimi sonuçlara varabilir.

1

1 read

Bilinçaltında yuvalanmış güçler insanların yaşamını etkiler ve üzerindeki örtü kaldırılıp ortaya çıkarılmadıkça ciddi sonuçlar doğurabilir.

1

0 reads

Bilinçaltı tümüyle ruhsal organın bir işlevi, aynı zamanda ruhsal hayatta en güçlü etkendir.

1

0 reads

Bilinçli bir dikkati belirli bir ölçüye kadar çalışıp elde etme olanağı varsa da, dikkati uyaran kaynak bilinçte değil, ilgi de saklı yatmakta, ilgi ise büyük bölümüyle bilinçaltında bulunmaktadır.

1

0 reads

Bir kimsede dikkatin uyanmasını sağlayan en önemli etken, sağlam bir temele dayanacak ilgidir.

1

0 reads

İnsan yaşamındaki bir olayı geriye doğru izlersek, kuşkusuz ilk güne gelip dayanır, her şey insanda sanki doğuştan bulunuyormuş gibi bir izlenime kapılırız. Bütün bir ailede, ulusta ya da ırkta ortak karakter özelliklerine rastlamamızın nedeni, birinin ötekinde gördüğü özellikleri benimsemesi, kendinde başkalarındakine benzer özellikler geliştirmesi, başkalarından kimi özellikleri alarak kendine mal etmesidir.

1

0 reads

Kadınla erkek arasındaki uzlaşma ve dengenin karakteristik özelliği arkadaşlıktır.

1

0 reads

Her evlilikten önce aslında kadının erkeğe sorması gereken çok önemli bir soru vardır: "Uygarlığın o üstün erkeklik ilkesi karşısındaki, özellikle aile konusundaki tutumun nedir?"

1

0 reads

Çocukları alaya almak gibi yakışıksız bir davranış, onların gelişimi için son derece sakıncalıdır. Alay edilme korkusunun bazen bu çocukların yaşamlarının çok ileri dönemine kadar kaybolmayarak sürüp gittiğini görebiliriz. Bu çocuklar büyür, erişkin insanlar olur, yine de bu korkuyu üzerlerinden sıyırıp atamazlar.

1

0 reads

Üzüntü

Bir kimsenin bir şeyden yoksun bırakılması ya da bir kayba uğraması ve yoksun bırakıldığı ya da kaybettiği şeyden ötürü kolay kolay teselli bulamaması durumunda kendini açığa vuran bir duygudur.

1

0 reads

Bilindiği gibi alkol, uygarlığın kişi önüne çıkardığı engelleri zayıflatıcı ya da ortadan kaldırıcı yönden etki yapar.

1

0 reads

Öfke

Örneğin bir aynayı tutup kırar ya da başka değerli eşyalara zarar verirler. Ancak, daha sonra o anda ne yaptıklarını bilmedikleri gibi bir bahaneyi ciddi ciddi öne sürmeleri inanılacak gibi değildir. Çünkü çevrelerine bir ders vermek amacı güttükleri açıktır. Kapıldıkları heyecan durumunda hep kırıp dökecek değerli bir eşyaya el atar, asla değersiz nesnelere el sürmezler. Bu da, bize onların belirli bir plan uyarınca davrandıklarını gösterir.

1

0 reads

Bedenle ruhun sıkı bir biçimde birbirleriyle kaynaşmış olduğu düşünülürse, ruhsal yaşamda büyük rol oynayan heyecanların beden üzerinde de etkisiz kalmayacağı açıktır. Heyecanların fiziksel dışavurumları yüzde kızarma ve sararma, solunum faaliyetinde değişiklik gibi kan damarları ve solunum organlarıyla ilgili belirtilerdir.

1

0 reads

Dindarlık

Sanki Tanrı ne yapacağını bilmiyormuş gibi, yapması gereken şey üzerine onun dikkatini çekmek isterler.S

1

0 reads

Gerçekten öyle kimseler vardır ki, herhangi bir eylemde bulunmak isteseler, diyelim evden sokağa çıksalar, kendilerine eşlik eden birinden ayrılsalar, bir göreve atansalar ya da bir aşk serüveni kendilerine uzaktan göz kırpsa, içlerinde uyanacak ilk duygu korkudur.

1

0 reads

Bir kimse ya dış dünyadan ya da kendi iç dünyasından korkar.

1

0 reads

Çünkü korku, yaşamın tüm ilişkilerine uzatabilir elini.

1

0 reads

Korkaklık, çocukluğun ilk günlerinden, çoğunlukla ileri yaşlara kadar insanın yakasını bırakmayan, hayatı akıl almaz ölçüde zehir eden, başkalarıyla ilişki kurmasını, dolayısıyla huzur içinde bir yaşamın ve verimli çalışmaların gerektirdiği temeli ele geçirmesini geniş ölçüde aksatan son derece yaygın bir belirtidir.

1

0 reads

Çünkü ancak koşullar benimsendiği zaman, yaşamın sevinçleri ele geçirilebilir.

1

0 reads

Kendini beğenmiş kişi, uğradığı başarısızlıkların suçunu âdet olduğu üzere, kendisi üstlenmeyerek başlarının üzerine yıkmaya başlar.

1

0 reads

Uyku, bir insanın gelişim düzeyini gösteren mükemmel bir ölçüttür. Uyku bozuklukları, her zaman aşırı bir ihtiyatın ve güvensizliğin belirtisidir.

1

0 reads

CURATED BY

edmondkirsch

Mechanical Engineer, an inquisitive mind that loves to explore.

CURATOR'S NOTE

Kitabı okurken kendinizi tanımak, hatalarınızı anlamak ve hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirmek için ilham alacaksınız.

More like this

stash-superman-illustration

Explore the World’s

Best Ideas

200,000+ ideas on pretty much any topic. Created by the smartest people around & well-organized so you can explore at will.

An Idea for Everything

Explore the biggest library of insights. And we've infused it with powerful filtering tools so you can easily find what you need.

Knowledge Library

Powerful Saving & Organizational Tools

Save ideas for later reading, for personalized stashes, or for remembering it later.

# Personal Growth

Take Your Ideas

Anywhere

Organize your ideas & listen on the go. And with Pro, there are no limits.

Listen on the go

Just press play and we take care of the words.

Never worry about spotty connections

No Internet access? No problem. Within the mobile app, all your ideas are available, even when offline.

Get Organized with Stashes

Ideas for your next work project? Quotes that inspire you? Put them in the right place so you never lose them.

Join

2 Million Stashers

4.8

5,740 Reviews

App Store

4.7

72,690 Reviews

Google Play

samz905

Don’t look further if you love learning new things. A refreshing concept that provides quick ideas for busy thought leaders.

Shankul Varada

Best app ever! You heard it right. This app has helped me get back on my quest to get things done while equipping myself with knowledge everyday.

Sean Green

Great interesting short snippets of informative articles. Highly recommended to anyone who loves information and lacks patience.

Ashley Anthony

This app is LOADED with RELEVANT, HELPFUL, AND EDUCATIONAL material. It is creatively intellectual, yet minimal enough to not overstimulate and create a learning block. I am exceptionally impressed with this app!

Laetitia Berton

I have only been using it for a few days now, but I have found answers to questions I had never consciously formulated, or to problems I face everyday at work or at home. I wish I had found this earlier, highly recommended!

Ghazala Begum

Even five minutes a day will improve your thinking. I've come across new ideas and learnt to improve existing ways to become more motivated, confident and happier.

Jamyson Haug

Great for quick bits of information and interesting ideas around whatever topics you are interested in. Visually, it looks great as well.

Giovanna Scalzone

Brilliant. It feels fresh and encouraging. So many interesting pieces of information that are just enough to absorb and apply. So happy I found this.

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving & library

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Personalized recommendations

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates