Chiếm dụng văn hoá trong sáng tạo: Khi cá nhân và tổ chức không suy xét đến lợi ích của cộng đồng | Hằng Trần - Deepstash

Keep reading for FREE

Ví dụ về Tôn vinh văn hóa

Adidas: “Việt Nam đồng hiện"

Pepsi :“Ngõ Nhỏ, Có Pepsi”

Coca-Cola: “Việt Nam tôi yêu, Coca-Cola tôi yêu”

4

18 reads

Thách thức tại Việt Nam

“Chúng ta có nhiều vùng miền, nhiều tộc người và tôn giáo đa dạng, quan điểm giá trị của các cộng đồng cũng có một số điểm chưa thực sự khớp nhau. Đấy là chưa kể còn nhiều ngộ nhận giữa tôn vinh và chiếm dụng”, Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Thơ phân tích.   

4

7 reads

Lỗi khi doanh nghiệp dùng chất liệu văn hóa

“thể hiện văn hóa” và “trình hiện văn hóa”.

Thể hiện văn hóa là trình bày một cách trung thực nhất toàn bộ nội dung, hình thức và đặc điểm văn hóa của một nhóm hoặc một cộng đồng ở trong thời điểm nhất định. 

Trình hiện văn hoá là hiện tượng một đơn vị cố thay đổi cấu trúc, hình thức hoặc một vài chi tiết thuộc về truyền thống nhằm phục vụ cho các mục đích riêng, chẳng hạn quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

4

7 reads

Chiếm dụng văn hóa trong thị trường quảng cáo

Chiếm dụng văn hoá là hành vi sử dụng chất liệu truyền thống văn hóa một cách vô phép tắc và phi đạo đức, không được sự cho phép của cộng đồng, không mang lại lợi ích, không góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa gì cho cộng đồng tổn hại tới văn hóa của cộng đồng hoặc làm mờ nhạt đi quyền sở hữu văn hóa của cộng đồng ấy.

4

14 reads

Lý do vì sao thị trường Việt dễ bị chiếm dụng văn hóa

  1. Nhà sáng tạo nhầm tưởng rằng sáng tạo là vô hạn, là không biên giới.
  2. Thương hiệu đang tự ngộ nhận là cứ hễ đưa chất liệu văn hoá vào trong sản phẩm quảng cáo thì là tôn vinh cộng đồng
  3. Sự hiểu biết của các doanh nghiệp/thương hiệu về văn hóa của một vùng miền/ tộc người vẫn còn hạn chế .
  4. Nhà sáng tạo chưa biết cách vay mượn văn hoá.

4

8 reads

Phương pháp

Chính cộng đồng/tộc người đó cùng tham gia đồng sáng tạo. Chính họ để doanh nghiệp rà soát lại chiến dịch của mình

4

9 reads

Thách thức của Bản địa hóa

  1. Nhiều vùng miền, nhiều tộc người và tôn giáo đa dạng, quan điểm giá trị của nhiều cộng đồng cũng có nhiều điểm chưa thực sự khớp nhau. Nhà quảng cáo quá khuếch trương văn hoá, đặc ngữ của vùng này thì sẽ không nhận được phản ứng tích cực từ vùng khác.
  2. Hiểu lầm ý tưởng: Không phải cứ xuất hiện trong quảng cáo là nhân vật phải đẹp phải hoàn hảo, ngược lại đó có thể là cụ già, một người đàn ông tàn tật, LGBT… Nhưng sẽ có nhiều dân tộc không tư duy theo hướng bình quyền nói trên.

4

3 reads

Bản địa hóa có thực sự cần thiết

Lấy Apple là ví dụ, đây là một hãng điện thoại có tiếng trên toàn cầu. Những chiến dịch ra mắt của họ chỉ nhấn mạnh vào tính năng, mẫu mã chứ không lạm dụng văn hoá. Họ không cố ý quảng bá tính văn hoá Trung Quốc thể hiện ra sao trong sản phẩm này hay văn hoá Việt Nam được thẩm thấu ra sao trong sản phẩm kia.

4

4 reads

“Một doanh nghiệp không vi phạm pháp luật, tạo ra công ăn việc làm và cung cấp sản phẩm giải quyết nhu cầu tiêu dùng đã là đóng

Việc đo lường CSR hay tính đóng góp cộng đồng thì nên để cho chính cộng đồng đó đánh giá, chứ không phải các công ty hay bản thân công ty đánh giá

Để đánh giá CSR: 

  1. Giá trị kinh tế đóng góp chung. Không thể lấy tổng số tiền lợi nhuận rồi bảo đó là đóng góp cho cộng đồng. Còn phải trừ đi cái giá mà cộng đồng phải bỏ ra về mặt văn hoá, tài nguyên, môi trường như thế nào.
  2. Nguồn vốn văn hoá và nguồn vốn xã hội ở địa phương đó được phát triển như thế nào sau khi quá trình sản xuất và tiêu thụ đó được thực hiện.
  3. nền sản xuất đó đang góp phần bảo vệ môi trường hay là làm tổn hại đến môi trường.

4

5 reads

CURATED BY

Cultural appropriation in creativity

Ready for the next level?

Read Like a Pro

stash-superman-illustration

Explore the World’s

Best Ideas

200,000+ ideas on pretty much any topic. Created by the smartest people around & well-organized so you can explore at will.

An Idea for Everything

Explore the biggest library of insights. And we've infused it with powerful filtering tools so you can easily find what you need.

Knowledge Library

Powerful Saving & Organizational Tools

Save ideas for later reading, for personalized stashes, or for remembering it later.

# Personal Growth

Take Your Ideas

Anywhere

Organize your ideas & listen on the go. And with Pro, there are no limits.

Listen on the go

Just press play and we take care of the words.

Never worry about spotty connections

No Internet access? No problem. Within the mobile app, all your ideas are available, even when offline.

Get Organized with Stashes

Ideas for your next work project? Quotes that inspire you? Put them in the right place so you never lose them.

Join

2 Million Stashers

4.8

Stars

5,740 Reviews

App Store

4.7

Stars

72,690 Reviews

Google Play

samz905

Don’t look further if you love learning new things. A refreshing concept that provides quick ideas for busy thought leaders.

Sean Green

Great interesting short snippets of informative articles. Highly recommended to anyone who loves information and lacks patience.

Shankul Varada

Best app ever! You heard it right. This app has helped me get back on my quest to get things done while equipping myself with knowledge everyday.

Ashley Anthony

This app is LOADED with RELEVANT, HELPFUL, AND EDUCATIONAL material. It is creatively intellectual, yet minimal enough to not overstimulate and create a learning block. I am exceptionally impressed with this app!

Laetitia Berton

I have only been using it for a few days now, but I have found answers to questions I had never consciously formulated, or to problems I face everyday at work or at home. I wish I had found this earlier, highly recommended!

Jamyson Haug

Great for quick bits of information and interesting ideas around whatever topics you are interested in. Visually, it looks great as well.

Giovanna Scalzone

Brilliant. It feels fresh and encouraging. So many interesting pieces of information that are just enough to absorb and apply. So happy I found this.

Ghazala Begum

Even five minutes a day will improve your thinking. I've come across new ideas and learnt to improve existing ways to become more motivated, confident and happier.

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving & library

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Personalized recommendations

FAQ

Claim Your Limited Offer

Get Deepstash Pro